Baha'i Denkbeelden
Bahá'í? Bahá’u’lláh? God? Openbaring? Religie? Utopie? Mens? Dood? Coïncidenties?

INTRODUCTIE
BOEKEN
TOOLS
VISUALS
GELOOF EN VERSTAND
SLEUTELWOORDEN


BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

LEZINGEN
FOLDERSERIE BAHAI-DENKBEELDEN

 © GCV


INTRODUCTIE

EDITIE 2009

Bahá'í Denkbeelden beantwoordt negen vragen die vaak worden gesteld:

De vierkantjes hierboven vormen de links naar de gelijknamige hoofdstukken.

Al wat ik daarbij te zeggen heb, dank ik aan de Geschriften, waarin de jongste theofanie is gedocumenteerd.
Sommige teksten uit de Openbaring van Bahá’u’lláh heb ik eigenmachtig vertaald of bewerkt. De geautoriseerde Nederlandse vertalingen staan op www.bahai.nl.

De rubriek Tools bevat links naar vele andere bronnen, wereldwijd.
De rubriek Geloof en verstand bevat artikelen over religieuze kernvragen. Sleutelwoorden behandelt de diepere zin van alledaagse woorden en ideeën. Beide rubrieken laten zien hoe informatie uit de jongste Openbaring het persoonlijke begrip kan bepalen.

 

Een woord van dank van de auteur, Gunter C. Vieten

De Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland vermeldt Bahá’í Denkbeelden op zijn officiële site. Daar ben ik zeer erkentelijk voor. De foto’s op deze site zijn afkomstig van de Mediabank van het Bahá'í Wereldcentrum op de Berg Karmel in Haifa, Israël. Henk Ketelaar dank ik voor zijn vriendendiensten aan de ict-kant van dit renovatieproject 2008. Maarten Hurts werkt sinds de zomer 2008 mee aan de eindredactie.
Talrijke vrienden dank ik voor het proeflezen, verbeteren of becommentariëren van mijn teksten. Daarnaast ben ik allen erkentelijk met wie ik over mijn denkbeelden mocht praten. Zonder die jarenlange steun zou ik niet meer kunnen publiceren.
Ik stel grote prijs op reacties van bezoekers van deze site die het project verder helpen.

 

Contact: gcv[at]ziggo.nl

 

de auteur
De auteur

 

Gunter C. Vieten (GCV, * Krefeld, 1930) was als reizend auteur verbonden aan GEO Magazine, Hamburg-Parijs. Gedurende vele jaren was hij correspondent in Nederland van prominente dag- en weekbladen en de publieke radio-omroepen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hij heeft eigen bladen uitgegeven, schreef boeken over Nederland en vele artikelen in vooraanstaande buitenlandse tijdschriften waaronder "Merian", "Bild der Wissenschaft", "Art", "Die Zeit" en "Europa Magazin” over samenleving, kunst en wetenschap”. Na beëindiging van zijn journalistiek werk is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. GCV is in de jaren 1961-1981 lid geweest van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland . Hij heeft twee dochters (Susanne en Banafshèh) en twee zonen (Marc en Benyamin) die – toen ze volwassen waren geworden – eveneens bahá'í wilden zijn.

 

Baha'i Denkbeelden is een particulier initiatief van Gunter C. Vieten en een team van Nederlandse Bahá’ís
De vormgeving is van Steiner Graphics, Genève – Toronto