Baha'i Denkbeelden
Bahá'í? Bahá’u’lláh? God? Openbaring? Religie? Utopie? Mens? Dood? Coïncidenties?

INTRODUCTIE
BOEKEN
TOOLS
VISUALS
GELOOF EN VERSTAND
SLEUTELWOORDEN


BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

LEZINGEN
FOLDERSERIE BAHAI-DENKBEELDEN

 © GCV


LEZINGEN

 

SCRIPTS

© 2009 - Gunter C. Vieten

In deze rubriek verschijnen teksten die als grondslag hebben gediend voor recente inleidingen, lezingen, colleges.
Gunter C. Vieten is na afspraak als spreker beschikbaar voor bahá’í firesides, openbare momenten of denkdagen waar aspecten van het Bahá'í-geloof aan de orde komen.

INHOUD

 

DE CRISIS BINNEN DE CRISIS

De jongste geldcrisis werd door de Engelse socioloog Lord Ralf Dahrendorf spontaan omschreven als “een fiasco van de vrijheid”.
Hij oordeelde: “Tot de vrijheid behoren nu eenmaal crises van de vrijheid.” In werkelijkheid is het liberalisme de laatste 19e-eeuwse heilsleer die geen heil heeft gebracht.

[meer ->]

 

Het geloof van het ongeloof berust op de veronderstelling dat het wonderwerk van de levende natuur een uitvloeisel is van een moleculaire toverdans. In werkelijkheid bewijst de evolutietheorie de oorsprong van het leven noch de menswording uit lagere soorten. Er is iets geevolueerd dat er al was - een bezielde, levende, dynamische schepping.

[meer ->]

 

Baha'i Denkbeelden is een particulier initiatief van Gunter C. Vieten en een team van Nederlandse Bahá’ís
De vormgeving is van Steiner Graphics, Genève – Toronto